جنگ افزار

امپراتور دریاها

نویسنده:
بحث مقابله با شناورهای جنگی به‌وسیله‌ی موشك یكی از مواردی است كه از دهه‌ی 1960 میلادی (1339 ش) به این سمت در دستور كار تمامی كشورهای دارای نیروی دریایی و تهدید دریایی به‌صورت جدی قرار گرفته است...
   بحث مقابله با شناورهای جنگی به‌وسیله‌ی موشك یكی از مواردی است كه از دهه‌ی 1960 میلادی (1339 ش) به این سمت در دستور كار تمامی كشورهای دارای نیروی دریایی و تهدید دریایی به‌صورت جدی قرار گرفته است. تقریبا در تمامی نقاط دنیا مقابله با شناور در شكل موشكی به‌وسیله‌ی موشك‌های كروز ضدكشتی انجام می‌شود كه توان پرواز در ارتفاع بسیار پایین را دارند و معمولا با سرعت‌های مختلفی از حدود 0/9 تا سه برابر سرعت صوت و چه ‌بسا بیشتر از آن پرواز می‌كنند.

هدف‌گیری اپتیكی فراتر از فاتح 110
در جمهوری اسلامی ایران طراحان نظامی به سراغ موشكی خاص و دقیق برای توسعه‌ی موشك بالستیك ضدكشتی ایرانی رفتند. موشك خلیج‌فارس یك موشك بالستیك ضدكشتی است كه بر اساس موشك بالستیك كوتاه‌برد فاتح110 توسعه‌ یافته است. برخلاف موشك فاتح110 كه از هدایت اینرسی‌اش برای یافتن هدف خود استفاده می‌كند، موشك خلیج‌فارس به یك سر جنگی اپتیكی مجهز شده و دوربین نصب شده در سر جنگی این موشك کار شناسایی و هدف‌گیری را انجام می‌دهد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code