پرونده‌ي قحطي بزرگ

انگلیسی‌ها ما را قوم پست می‌دانستند

نویسنده:
قطعا ایران بارها دچار قحطی شده است، این مسئله بسیار طبیعی است چراكه شما نمی‌توانید توقع داشته باشید ما آب‌وهوای اروپا را داشته باشیم و هرسال پرباران باشد؛ اما مسئله این است كه در جنگ جهانی اول و حتی دوم، حضور بیگانگان در كشور به قحطی دامن زده است....
 قطعا ایران بارها دچار قحطی شده است، این مسئله بسیار طبیعی است چراكه شما نمی‌توانید توقع داشته باشید ما آب‌وهوای اروپا را داشته باشیم و هرسال پرباران باشد؛ اما مسئله این است كه در جنگ جهانی اول و حتی دوم، حضور بیگانگان در كشور به قحطی دامن زده است.

      خسارت‌های متجاوزان
با این‌كه ایران خیلی سعی كرد در جنگ جهانی شركت نكند اما به‌ناچار درگیر شد و خسارت‌های زیادی هم دید. شش، هفت روز از تاج‌گذاری احمدشاه در تابستان 1293 گذشته بود و ایران بلافاصله اعلام بی‌طرفی كرد؛ اما حضور نیروهای انگلیس و روس معادلات را به هم زد. به‌خصوص نیروهای انگلیس وقتی در ایران حاضر شدند، خسارت‌های زیادی به ما زدند چراكه یك عقایدی داشتند که خودشان را قوم برتر می‌دانستند و ما را پست می‌دیدند. آن‌ها ایرانیان را داخل آدم نمی‌دانستند و این تنها به جنگ جهانی اول برنمی‌گردد بلكه در جنگ جهانی دوم هم این اتفاق افتاد تا زمان ملی شدن صنعت نفت كه این روحیه تا حدودی تعدیل شد....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code